okudaringo

okudaringoさんのプロフィール
okudaringoさんのプロフィール
okudaringo
6日前
シンザン記念
  9.
  ルーツドール
  2.
  ヴァルナ
前走強し!大穴はブリンカー再装着で一変
okudaringoさんのプロフィール
okudaringo
13日前
中山金杯
  7.
  トリオンフ
  3.
  クレッシェンドラヴ
本命は器が違う 対抗はステゴ産駒